Hij is er weer!!!!

De opbergband voor de MUNTkoerier.


U kunt de opbergband bestellen door het bedrag van  14,95 ( of het meervoud hiervan) over te maken op:

ING Bank 32.43.769 t.n.v. De Muntkoerier, Apeldoorn
IBAN :   NL77 INGB 0003.2437.69
BIC    :   INGBNL2A

onder vermelding van: opbergband.

Zodra wij de betaling hebben ontvangen, sturen wij u de opbergband(en) toe.